Offentlig ettersyn - Kommunedelplan Levanger sentrum

Dokumenter

1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 20.4.2017
2. Plankart datert 20.04.2017
3. Reguleringsbestemmelser datert 20.04.2017

Plankart

Endret arealbrukBestemmelsesområderStøysoner